WELKOM OP  DE WEBSITE VAN RUIMTELIJK ADVIESBUREAU KOMPAS

Wij zijn gespecialiseerd in
 • opstellen / actualiseren bestemmingsplannen / beheersverordeningen

 • projectmatige begeleiding totstandkoming / actualisering bestemmingsplannen

 • opstellen ruimtelijke onderbouwingen

 • vergunningverlening (bouwen en milieu)
 • handhaving en toezicht: bouwen, wonen en milieu

 • opstellen handhavingsprogramma’s

 • verzorgen aanvragen omgevingsvergunningen voor particulieren en bedrijven

 • advisering milieu

 • detachering adviseurs en projectleiders: sociaal domein, burgerzaken en dienstverlening

 • advisering bij transformaties in het sociaal domein

 • begeleiding vormgeving / implementatie toekomstvisie dienstverlening

Detachering

DETACHERING

Advies

ADVISERING

Opleidingen

OPLEIDINGEN

HRM