Grondexploitatie

De Wet ruimtelijke ordening vereist voor een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor een ‘aangewezen bouwplan’ de verplichting om een exploitatieplan vast te stellen.

In plaats van vaststelling van een exploitatieplan kan worden gekozen voor het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Ruimtelijk adviesbureau Kompas kan voor u een (model) exploitatieplan of een (model) anterieure overeenkomst opstellen. Ruimtelijk adviesbureau Kompas beschikt over planeconomen en juridische specialisten op het vakgebied van de grondexploitatie.

Naast het opstellen van een (model) exploitatieplan of een (model) anterieure overeenkomst kunnen wij u ook adviseren over het opzetten van een grondexploitatiebeleid.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl