Juridisch advies

Bij Ruimtelijk adviesbureau Kompas kunt u terecht voor juridisch advies over (procedures voor) bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, een grondexploitatie, een last onder bestuursdwang of dwangsom en planschade.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl