Milieu

De milieuspecialisten van Ruimtelijk adviesbureau Kompas werken, adviseren en ondersteunen op het terrein van het milieu- en bestuursrecht en op de snijvlakken van milieu, bouwen en ruimtelijke ordening. Onze milieu-specialisten beschikken dan ook over vakkennis op het gebied van:

  • Vergunningverlening
  • Toezicht en Handhaving
  • Juridische advisering
  • Wet geurhinder en veehouderij
  • Beleidsontwikkeling
  • Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wet natuurbescherming
  • Bedrijfsadvisering

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl of via ons contactformulier.