Natuurbeschermingswet en agrarische bedrijven

De wetgeving rond de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is sterk in beweging. De afgelopen jaren is de wet herhaaldelijk aangepast.

Met name zijn vergunningen nodig bij activiteiten van veehouderijbedrijven in de nabijheid van Nbw-gebieden.

De agrarische adviseurs van Ruimtelijk adviesbureau Kompas kunnen u adviseren en helpen bij het afhandelen van:

  • aanvragen
  • verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb’s).

Bij het afhandelen van aanvragen en vvgb maakt Ruimtelijk adviesbureau Kompas gebruik van het programma Aagrostacks.

De agrarische adviseurs van Ruimtelijk adviesbureau Kompas spreken de taal van de agrarische ondernemers en zijn gewend om met de agrarische ondernemer en zijn adviseur te overleggen.

De juridisch adviseurs van Ruimtelijk adviesbureau Kompas kunnen u adviseren en ondersteunen bij vraagstukken op het vlak van handhaving.

Wilt u specifiek beleid ontwikkelen op het gebied van de Nbw-vergunning dan kan Ruimtelijk adviesbureau Kompas u daarbij adviseren en ondersteunen. U kunt het maken van dit beleid ook aan Ruimtelijk adviesbureau Kompas uitbesteden.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl of via ons contactformulier.