Omgevingsrecht

Ruimtelijk adviesbureau Kompas kan u ondersteunen en adviseren bij ruimtelijke projecten. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van wet- en regelgeving en de meest actuele jurisprudentie.

Door integrale samenwerking (intern en extern) en afstemming met andere vakgebieden is uw product actueel en van een goede kwaliteit.

Ruimtelijk adviesbureau Kompas heeft ervaring met het maken van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, visies en beleidsnotities en advisering over ruimtelijke vraagstukken.

U kunt er ook voor kiezen om het maken van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of ruimtelijke onderbouwing volledig aan Ruimtelijke adviesbureau Kompas uit te besteden. Hiervoor hanteren wij standaardtarieven.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl.