Planschade

Ruimtelijk adviesbureau Kompas heeft ervaring in het optreden als schadebeoordelingscommissie bij verzoeken om vergoeding van planschade. Wij beschikken over de mogelijkheid om taxaties uit te (laten) voeren.

Ruimtelijk adviesbureau Kompas kan u adviseren en begeleiden bij het indienen van een verzoek om vergoeding van planschade.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl