Ruimtelijke onderbouwing

De mogelijkheid is aanwezig dat het bouwwerk of het gebruik van gronden niet past in een bestemmingsplan, maar u wilt hiervoor wel een omgevingsvergunning krijgen. Door de gemeente wordt dan onderzocht of van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. In sommige gevallen kan alleen met een ‘uitgebreide’ procedure van het bestemmingsplan worden afgeweken.

Wanneer met een uitgebreide procedure van het bestemmingsplan kan worden afgeweken is een ruimtelijke onderbouwing vereist. Ruimtelijk adviesbureau Kompas heeft ruimte ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. Wij stellen ruimtelijke onderbouwingen op voor gemeenten, bedrijven en particulieren.

Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheid om de onderzoeken die voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing zijn vereist, in eigen beheer uit te voeren. Wij leveren u dan ook een complete ruimtelijke onderbouwing. Wij hanteren een standaardtarief voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl