Sociaal domein

Gemeenten zijn binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Passend Onderwijs, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Bij de transformatie in het sociaal domein adviseren en ondersteunen onze adviseurs u bij het implementeren van nieuwe werkwijzen. Zij beschikken over de vereiste vakkennis en hebben ruime ervaring met het sociaal domein. Ook zijn zij gedreven regisseurs en projectleiders die maatwerk leveren en integrale oplossingen bedenken. Hun kennis van landelijke beleidsontwikkelingen gebruiken zij om lokale en regionale samenwerking te stimuleren, netwerken op te bouwen en duurzame verbindingen te leggen.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl of via ons contactformulier.