Terug

Sociale (wijk)teams

Adviesbureau Kompas kan u adviseren over de manier waarop gemeenten sociale teams kunnen instellen en over de manier waarop u invulling kunt geven aan de regierol. Adviesbureau Kompas kan u adviseren hoe u lokaal en/of regionaal landelijke beleidskaders lokaal op effectieve wijze kunt implementeren. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak vormt de inrichting van informatiemanagement zodat u op resultaat kunt sturen.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl of via ons contactformulier.