Toezicht en Handhaving

De Wabo-coördinatoren van Ruimtelijke adviesbureau Kompas kunnen naast het beoordelen en coördineren van aanvragen ook worden ingezet voor toezicht en handhaving.

Zij beschikken over de juiste communicatieve vaardigheden om bij toezicht- en handhavingszaken met partijen in overleg te gaan voor het vinden van een oplossing.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl