Wet geurhinder en veehouderij

Ruimtelijk adviesbureau Kompas kan u adviseren of ondersteunen bij de uitvoering van de Wet geurhinder en veehouderij. Wij kunnen voor u een geurverordening (laten) opstellen op basis van:

  • een quick-scan uitvoeren om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een geurverordening en voor welke gebieden normafwijkingen nodig zijn
  • een geurgebiedsvisie opstellen waarin normafwijkingen worden onderzocht en gemotiveerd
  • een geurverordening opstellen waarin de normafwijkingen worden vastgelegd
  • kaartmateriaal in een GIS-omgeving maken.

Ruimtelijk adviesbureau Kompas kan voor u het gehele traject verzorgen van de quickscan tot en met de geurgebiedsvisie/geurverordening. Ook kan Ruimtelijk adviesbureau u ondersteunen bij het communicatietraject (verzorgen van presentaties en inloopbijeenkomsten).

Naast geurverordeningen kan Ruimtelijk adviesbureau Kompas ook de omgekeerde werking voor u onderzoeken bij bijvoorbeeld woningbouw in de nabijheid van een veehouderij.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@rakompas.nl of via ons contactformulier.