Beleidsontwikkeling

Kompas Omgevingsadvies kan u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van integrale gebiedsgerichte beleidsplannen, beleidsplannen met een specifiek milieuonderwerp of sectorale beleidsplannen. Specifieke onderwerpen waar beleid voor kan worden ontwikkeld zijn: klimaat, geluid, geur, externe veiligheid en bodem.

Naast specifiek milieubeleid kunnen onze beleidsadviseurs u ook adviseren of ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van regulier milieubeleid:

  • ontwikkeling integraal handhavingsbeleid
  • beschrijving van werkprocessen
  • opstellen Wabo (milieu-) beleidsplan
  • opstellen Wabo-uitvoeringsplan
  • opstellen jaarverslagen Wabo-taken
  • opstellen/uitvoeren (milieu)uitvoeringsprogramma

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl of via ons contactformulier.