Bestemmingsplan

Kompas Omgevingsadvies heeft ervaring met het in eigen beheer maken van (herzieningen van) bestemmingsplannen en uitwerkings- en wijzgingsplannen.

Indien u daar de voorkeur aan geeft kunnen wij ook op locatie een bestemmingsplan voor u maken. Wij maken hierbij gebruik van ‘ons’ handboek bestemmingsplannen of het gemeentelijke handboek bestemmingsplannen.

Wij beschikken over de mogelijkheid om de voor het bestemmingsplan vereiste onderzoeken (o.a. onderzoek externe veiligheid, Flora- en fauna, geluidonderzoek, archeologie, planschade risico-analyse) uit te (laten) voeren. Lees meer…

Wanneer u al opdracht voor het maken of actualiseren van (een) bbestemmingsplan(nen) heeft gegeven kunnen wij het begeleiden en coördineren van het maken of actualiseren van het bestemmingsplan van u overnemen.

Wij hanteren een standaardtarief voor het opstellen van een (herziening van een) bestemmingsplan of uitwerkings- en wijzigingsplannen.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl