Bouwen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In deze wet zijn 25 vergunningstelsels opgenomen.

Door het opnemen van dit aantal vergunningstelsel in de Wabo, is de Wabo een complexe regeling geworden.

Kompas Omgevingsadvies heeft specialisten in dienst die u kunnen assisteren en ondersteunen bij het beoordelen van (complexe) aanvragen en toezicht en handhaving

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl