Haalbaarheidsonderzoek

Voor dat u een verzoek bij de gemeente indient, wilt u weten of het verzoek kans van slagen heeft. Kompas Omgevingsadvies kan voor u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. In dit haalbaarheidsonderzoek worden alle ruimtelijke en milieukundige aspecten geïnventariseerd, beoordeeld en in een rapport vastgelegd.

Voor dat met het haalbaarheidsonderzoek wordt gestart vindt een gesprek met u plaats. Tijdens dit gesprek wordt met u de opzet van het haalbaarheidsonderzoek en de ‘diepgang’ van het onderzoek doorgenomen. U kunt zelf aangeven in welke mate u het een en ander wilt laten uitzoeken.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies