Natuurbeschermingswet en agrarische bedrijven

De wetgeving rond de natuurbescherming is sterk in beweging. De afgelopen jaren is wetgeving herhaaldelijk aangepast en is jurisprudentie van grote invloed op de wetgeving voor natuurbescherming. 

Met name zijn vergunningen nodig bij activiteiten van veehouderijbedrijven in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

De agrarische adviseurs van Kompas Omgevingsadvies kunnen u adviseren en helpen bij het afhandelen van:

  • aanvragen
  • verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb’s).

Bij het afhandelen van aanvragen en vvgb maakt Kompas Omgevingsadvies gebruik van het programma Aagrostacks.

De juridisch adviseurs van Kompas Omgevingsadvies kunnen u adviseren en ondersteunen bij vraagstukken op het vlak van handhaving.

Wilt u specifiek beleid ontwikkelen op het gebied van de Nbw-vergunning dan kan Kompas Omgevingsadvies u daarbij adviseren en ondersteunen. U kunt het maken van dit beleid ook aan Kompas Omgevingsadvies uitbesteden.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl of via ons contactformulier.