Planschade

Kompas Omgevingsadvies heeft ervaring in het optreden als schadebeoordelingscommissie bij verzoeken om vergoeding van planschade. Wij beschikken over de mogelijkheid om taxaties uit te (laten) voeren.

Kompas Omgevingsadvies kan u adviseren en begeleiden bij het indienen van een verzoek om vergoeding van planschade.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl