Ruimtelijke onderbouwing

De mogelijkheid is aanwezig dat een bouwactiviteit of gebruik niet past in een bestemmingsplan, maar u hiervoor wel een omgevingsvergunning wilt aanvragen. Door de gemeente wordt dan onderzocht of van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. In sommige gevallen kan alleen met een ‘uitgebreide’ omgevingsvergunning van het bestemmingsplan worden afgeweken.

Wanneer met een uitgebreide omgevingsvergunning van het bestemmingsplan kan worden afgeweken is een ruimtelijke onderbouwing nodig.  Kompas Omgevingsadvies heeft ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen (voor gemeenten, bedrijven en particulieren).

Wij beschikken over de mogelijkheid om onderzoeken uit te voeren die nodig zijn voor een ruimtelijke onderbouwing. Wij leveren u een complete ruimtelijke onderbouwing.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl