Toezicht en Handhaving

De Wabo-coördinatoren van Kompas Omgevingsadvies beoordelen en coördineren aanvragen en kunnen voor toezicht en handhaving worden ingezet.

Zij beschikken over de juiste communicatieve vaardigheden om bij toezicht- en handhavingszaken met partijen in overleg te gaan voor het vinden van een oplossing.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl